0
Your Cart
0
Your Cart

Marián Krčík

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že Marián Krčík nás navždy opustil dňa 5. 5. 2023. Smútočná rozlúčka bude 12. 5. 2023 v Dome smútku v Bojniciach. Česť jeho pamiatke.

Marián Krčík (*13.09.1937 v Bojniciach), pôvodným povolaním banský inžinier, po vyštudovaní na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach, v roku 1960 nastúpil do podniku Banské stavby štátny podnik Prievidza, kde pracoval 31 rokov. Roku 1990 založil firmu Hydrosaning, v ktorej pätnásť rokov pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa. Firma sa úspešne etablovala v podzemnom inžinierskom staviteľstve, pri výstavbe podchodov popod rieky, komunikácii a podzemných objektov, ako aj v špeciálnych banských a stavebných prácach. Bol zakladateľom a jedenásť rokov prezidentom Slovenskej spoločnosti pre bezvýkopové technológie (SKSTT), ktorú svoiím podpisom 31. marca 1996 v New Orleanse pridružil k celosvetovej asociácii ISTT – International society for trenchless technology v Londýne. Po odchode do starobného dôchodku sa venuje písaniu literatúry faktu. Debutoval v roku 2006 dvojicou knih Fáračky a smoking, Smoking a fáračky (Vydavateľstvo Matice slovenskej), v ktorých fascinujúco opísal dobrodružný svet baníkov a podzemných staviteľov tunelov a šácht, ale aj svet podnikania a záľubu cestovania.

Ocenenia

Spolok slovenských spisovateľov

Ing. Stanislav Muntág, riaditeľ, Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine:

Čitatelia sa už presvedčili, že knihy Mariána Krčíka, ktoré píše ako beletrizovanú literatúru faktu sú mimoriadne zaujímavé. Vyberá si témy, ku ktorým má osobný vzťah. V jeho príbehoch sú všetky informácie, ktoré čitateľ v takýchto knihách chce nájsť.

Dr. h. c. PhDr. Ladislav Ťažký, CSc., spisovateľ:

Skúsenosti Mariána Krčíka sú také bohaté a také zaujímavé, až detektívne i hororovo zaujímavé, že sa z nich možno učiť, trpieť i báť sa. Vo svojich dielach odovzdáva čitateľovi veľké bohatstvo ducha i bohatstvo umelecké a historické. To, čo napísal, je popri jednoduchosti zrozumiteľné, poučné a zdôrazňujem čitateľsky pútavé. Jeho diela majú nielen dokumentárnu hodnotu, ale i hodnotu literárnu a umeleckú.

Mgr. Ondrej Čiliak, publicista, básnik a spisovateľ:

Knihy Mariána Krčíka obsahujú množstvo zaujímavých faktov, geografických reálií, technických riešení, ale aj životných skúseností, múdrostí a veľa ľudského citu. Autor využil svoje štylistické zručnosti, pozorovací talent a bohaté životné skúsenosti. Autor sa vo viacerých príbehoch prejavil aj ako lyrizujúci prozaik, ako človek s citlivou dušou básnika, ktorá mu dovoľuje zažínať hviezdy v ľudských očiach a vidieť svet skrášlený lyrickými miniatúrami.

Doc. MVDr. Peter Korim, PhD., prorektor, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach:

Kniha ANTRAX ma prekvapila ľahkosťou s akou sa dá čítať, čo je u mňa dôkazom, že je napísaná skvele. Nehanbím sa priznať, že sa mi oči aj zaslzili. Kniha je plná faktov a odborných termínov, má svoju vypovednú hodnotu. S radosťou sa budem k tejto knihe vracať a vrelo ju budem odporúčať všetkým svojím skutočným priateľom!