0
Your Cart
0
Your Cart

Marián
Krčík

Spisovateľ literatúry faktu

Populárne tituly

Najobľubenejšie knihy spisovateľa literatúry faktu – Mariána Krčíka

501. člen Spolku slovenských spisovateľov

Ako sa Marián Krčík pôvodným povolaním banský inžinier, zakladateľ firmy Hydrosaning a Slovenskej spoločnosti pre bezvýkopové technológie stal spisovateľom literatúry faktu.

Recenzie

O tvorbe Mariána Krčíka sa dá dozvedieť všetko z referencií čitateľov a prieteľov